Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Godzina 11.11

11 maja 2008 roku w Łęczycy rozpoczyna się nowy projekt, mający na celu promocję miasta, realizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną. W każdą niedzielę w okresie letnim o godz. 11.11 spod Ratusza grupy zwiedzających wyruszać będą wraz z wolontariuszami z łęczyckich szkół w trasę po mieście. Zaprezentowane zostaną najciekawsze miejsca, m.in. Muzeum na Zamku Królewskim, budynek dawnego więzienia, Archikolegiata w Tumie. Elementem rozpoczynającym wycieczkę po Łęczycy będzie parada rajców miejskich:

więcej

OD JÓZEFA DO JÓZEFA

W dniach 30 kwietnia - 3 maja 2008 r. odbędzie się Rajd Rowerowy – Pielgrzymka św. Józefa OD JÓZEFA DO JÓZEFA. Celem rajdu jest promowanie wspólnego pielgrzymowania oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich i patriotycznych wśród młodego pokolenia. Uczestnikami są dzieci i młodzież powyżej 13 roku życia, zrzeszeni w parafialnych i uczniowskich klubach sportowych oraz innych stowarzyszeniach, którym bliskie są wartości chrześcijańskie.

więcej

Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów

Zarząd Powiatu Łęczyckiego i Zarząd Klubu MKS „Górnik” Łęczyca, przy współpracy z Burmistrzem Miasta Łęczyca zapraszają na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Juniorów, który odbędzie się 3 maja 2008 roku o godz. 9.30 na Stadionie Miejskim w Łęczycy. Udział w turnieju biorą drużyny Powiatu Łęczyckiego, czeski zespół Lysá nad Labem oraz MKS „Górnik” Łęczyca.

WSTĘP WOLNY!!!

więcej

Hiszpańskie dzieci w Królewskim Mieście Łęczyca

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy nawiązało współpracę ze szkołą w Hiszpanii w ramach programu SOCRATES-COMENIUS. Współpraca ta zaowocowała nawiązaniem przyjaznych stosunków pomiędzy szkołami, czego efektem jest wymiana młodzieży. 1 maja 2008r. przyjeżdża do naszego miasta grupa ok. 15 osób, które gościć będą w domach rodzin łęczyckich do 8 maja.

więcej

Ambasador Szwajcarii w Łęczycy

30 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy Burmistrz Andrzej Olszewski będzie gościł Ambasadora Szwajcarii w Polsce Bénédicta de Cerjat, któremu towarzyszyć będą Radca Handlowy Ambasady – Miguel Fonollosa oraz jego asystent – Wojciech Kokociński. Spotkanie dotyczy głównie organizacji II Jarmarku Benedykta Polaka w naszym mieście. Ambasador zainteresowany jest również możliwością inwestowania w Łęczyckiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

więcej

Konstytucja 3 Maja i święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki w maju 1791 roku i była to pierwsza w Europie, a druga na świecie uchwalona konstytucja. Dzień ten został uznany świętem już 5 maja 1971 roku. Ponownie, po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, 3 maja został uznany za święto państwowe na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 roku. Od 1946 roku świętowanie tego dnia było zakazane przez władze aż do roku 1990 kiedy to, 6 kwietnia, Sejm ponownie przywrócił to święto.

więcej

Konkurs recytatorski im. J. Korczaka

Dnia 23.04.2008 r. w Łęczyckim Domu Kultury odbyły się jubileuszowe XXX eliminacje do rejonowego konkursu recytatorskiego im. J. Korczaka „Pięknie być człowiekiem” organizowanego przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy. Zostały powołane dwie Komisje.

Pierwsza Komisja w składzie: Olga Kurowska – przewodnicząca Komisji – Dyrektor Domu Kultury w Łęczycy, Urszula Boczkowska - pracownik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Łęczycy, Marzena Gmerek – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu

więcej

Złote Ekslibrisy

25 kwietnia br. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przyznała Złote Ekslibrisy za najlepsze publikacje o Łodzi i Ziemi Łódzkiej. Ekslibrisy rozdano w czterech kategoriach. Za najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej uznano „Łęczycę zapomnianą” Anety Pucek, Anity i Alicji Łosińskich, Mirosława Pisarkiewicza i Karola Niewiadomskiego.

więcej

Program "Patriotyzm Jutra"

31 stycznia br. odbył się pierwszy nabór wniosków programu operacyjnego "Patriotyzm jutra". Celem programu jest wspieranie cennych inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artystycznych, które promują postawy patriotyczne oraz przypominają w ciekawy sposób o polskiej historii, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, promocja świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej; pozytywnych wzorów współczesnego obywatelstwa, kształtowanie postaw patriotycznych, nowoczesna edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży, wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej; prowadzenie badań i zbieranie dokumentacji w tym zakresie oraz wsparcie dla polityki historycznej państwa.

więcej

Ogłoszenie

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 164/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wsparcia lub powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca poprzez organizacje pozarządowe z zakresu promocji miasta Łęczyca poprzez upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki Burmistrz Miasta Łęczycy Zarządzeniem nr 191/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku unieważnił konkurs bez podania przyczyn.

więcej

MINI EURO 2012

W dniu 24 kwietnia 2008 roku na obiekcie stadionu miejskiego w Łęczycy oraz boisku przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łęczycy, odbył się Turniej Eliminacyjny Mini Mistrzostw „EURO 2012 przez Łowicz, Łęczycę, Kutno”.

Otwarcia imprezy dokonała Pani Krystyna Pawlak - Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca, Pan Wojciech Zdziarski - Starosta Powiatu Łęczyckiego, Pan Paweł Ślęzak - Dyrektor Turnieju Finałowego w Kutnie oraz Wojciech Czaplij - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

więcej

Rzeźby, malunki i grafiki na Ratuszu

Zapraszamy wszystkich do obejrzenia wystawy poświęconej Łęczycaninowi – Kazimierzowi Kowalskiemu. Rzeźby, malunki i grafiki pochodzą z kolekcji prywatnego MUZEUM DIABŁA POLSKIEGO „PRZEDPIEKLE” Wiktoryna i Zofii Grąbczewskich. Ekspozycję można obejrzeć na Ratuszu w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej.

więcej

I sesja na Ratuszu

23 kwietnia 2008r. o godz. 1700 odbyła się XXV i zarazem pierwsza sesja Rady Miasta Łęczyca w Ratuszu podczas, której podjęto następujące uchwały:
1. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2007 rok.

więcej

Międzyszkolny Konkurs Tańca

24 kwietnia br. w Zespole Szkół im. J. Grodzkiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Tańca, którego inicjatorką jest Marzena Bielicka – nauczyciel WF w tej szkole. Konkurs rozpoczął się pokazem tańca nowoczesnego pt. „Wioska Amazonek” w wykonaniu zespołu 69 Temptations (skład zespołu: Aleksandra Piaskowska i Ewelina Lach ZS im. J. Grodzkiej, Magdalena Kasprzycka, Marta Majacz i Beata Nagórniewicz z LO im. K. Wielkiego).

więcej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, które ma popularyzować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Dzień Flagi ustanowił Sejm 20 lutego 2004 roku ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, którą Prezydent RP podpisał 16 marca 2004 roku.Ustawa określa, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

więcej

1 2 3 4 5 następna wszystkich aktualności: 63