Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Polska Cyfrowa Równych Szans

W Łęczycy ruszyła realizacja ogólnopolskiego programu Polska Cyfrowa Równych Szans realizowanego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i wspieranego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, W ramach tegoż programu wolontariusze zwani Latarnikami uczą osoby z generacji 50+ jak korzystać z Internetu? Nazwa zapewne wzięła się stąd, że jak latarnie oświetlały drogi błądzącym statkom morskim, tak obecnie latarnicy wskazują drogę osobom wykluczonym ze świata cyfrowego. 

Tekst i foto: MiPBP

więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 36 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 30.01.2013r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 30.01.2013r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Chroń przed grypą siebie i innych!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że w okresie ostatnich dwóch tygodni odnotowano znaczny wzrost zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań należy: - zaszczepić siebie i rodzinę - przestrzegać podstawowych zasad higieny, a przede wszystkim: podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, unikać masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz”, w środkach transportu zbiorowego unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni, myć często ręce, właściwie odżywiać się i ubierać stosownie do pory roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WSSE w Łodzi: www.pis.lodz.pl.Chroń przed grypą siebie i innych - ulotka

Chroń przed grypą siebie i innych - film
więcej

ODŚNIEŻANIE DACHÓW TO OBOWIĄZEK

Po ostatnich opadach w Łęczycy białego puchu jest całkiem sporo, należy jednak pamiętać, że śnieg to nie tylko ładne widoki i wypoczynek, ale i związane z jego usuwaniem powinności. Jednym z nich jest odśnieżanie dachów obowiązek ten należy do właścicieli i zarządców budynków. Tego problemu nie można lekceważyć, bo przez czyjeś zaniedbanie może dojść do tragedii. Od 24 stycznia trwają związane z tym kontrole przeprowadzane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania obiektów budowlanych informacje prosimy zgłaszać do Komendy Straży Miejskiej pod numerami 24 721 0336 lub 510 099 252.
więcej

Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Rok 2013 jest rokiem, w którym obchodzona jest 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W całym kraju odbywają się liczne uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1863 roku. Również Muzeum włączyło się czynnie w działania mające na celu zachowanie pamięci o bohaterach walczących o wolność Polski. 23 stycznia wraz z uczniami Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy pracownicy Muzeum przeszli ulicami miasta na cmentarz rzymsko – katolicki, gdzie wspólnie zapalili znicze ku czci powstańców. 

więcej

Wystawa w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego

Dla upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Łęczycy otwarta została wystawa poświęcona temu wydarzeniu. Składają się na nią dzieła literackie i historyczne o tematyce powstaniowej, albumy z reprodukcjami obrazów Grottgera i Gierymskiego, oraz wiele informacji o powstaniu zaczerpniętych z publikacji książkowych i prasy. Wiele z nich dotyczy walk powstańczych na ziemi łęczyckiej. Oryginalną pamiątką z powstania jest szabla z tamtego okresu, wypożyczona ze zbiorów osoby prywatnej mieszkającej w powiecie łęczyckim. 

Tekst i foto: MiPBP

więcej

Spotkanie noworoczne przy opłatku

24 stycznia 2013 roku w Domu Kultury w Łęczycy odbyło się, zorganizowane przez Zarząd Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Łęczycy, spotkanie noworoczne. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Miasta Łęczyca – Andrzej Olszewski. 

więcej

III Rajd Zimowy odwołany!

Szanowni Turyści,

Informujemy, iż z uwagi na bardzo niskie temperatury powietrza oraz wysoką zachorowalność zgłoszonych uczestników, III Rajd Zimowy, zaplanowany na najbliższą sobotę (26 stycznia 2013r.) zostaje odwołany. Odbędzie się w innym terminie, o czym poinformujemy Was poprzez stronę internetową i mailowo. Przepraszamy za zmiany.

Zarząd Oddziału PTTK „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.5.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 29 stycznia 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Formularz zgłoszenia
więcej

1 2 3 4 5 następna wszystkich aktualności: 71