Rozmowa z Krzysztofem Lipińskim, Burmistrzem Miasta Łęczyca
2004-04-28 14:03:11

Pytanie: W "Dzienniku Łódzkim" w wydaniu z 24 - 25 kwietnia 2004 roku ukazało się płatne ogłoszenie reklamowe, w którym radni z klubu "Niezależni" informują, dlaczego głosowali przeciwko udzieleniu Panu absolutorium. Czy zechciałby Pan to skomentować, aby mieszkańcy Łęczycy mieli pełny obraz tych spraw?

Krzysztof Lipiński: Radni, którzy zrzeszyli się w klubie "Niezależni" od początku kadencji tej Rady Miasta zamiast pracować na korzyść naszego miasta, robią wszystko, aby torpedować wszystkie działania związane z rozwojem Łęczycy. Płatne ogłoszenie, zresztą niepodpisane z imienia i nazwiska (czyżby ci radni wstydzili się swoich nazwisk?), zawiera same kłamstwa i pomówienia w stosunku do mojej osoby. Zamierzam z tego powodu podjąć kroki prawne w stosunku do tej grupy, która podaje opinii publicznej oszczerstwa. Czuje się w obowiązku, aby w tym wywiadzie przekazać mieszkańcom miasta, jak te sprawy wyglądają naprawdę. Chciałbym również poinformować mieszkańców miasta, kto kryje się pod nazwą "Niezależni". Są to następujące osoby: Józef Chowaniec, dyrektor banku w Kutnie, Waldemar Miksa, funkcjonariusz zakładu karnego w Łęczycy, Sławomir Biniewicz, lekarz, Małgorzata Caban, nauczycielka, Danuta Domińczak, nauczycielka, Andrzej Saganiak, nauczyciel i Tomasz Pijewski, restaurator. Uważam poza tym, że nazwę klubu, w którym skupieni są ci radni można rozszyfrować jeszcze inaczej: "Niezależni", bo :"Nie zależy" im na niczym, a przede wszystkim na rozwoju naszego miasta. Mieszkańcy miasta widzą, jak poprawia się jego wizerunek, że jest czysto, że prowadzone są niektóre inwestycje, a za kilka dni rozpoczną się kolejne. Nie widzą, a może nie chcą tego widzieć tylko ci radni.

Pytanie: Te osoby stwierdzają, że regulaminy Urzędu Miasta były niezgodne ze Statutem Miasta. Czy jest to prawda?

K.L. Mogło to być krótko, a więc w czasie, gdy w Urzędzie Miasta przeprowadzana była restrukturyzacja, gdy wydziały zastąpiono referatami, ale był to bardzo krótki okres, gdy zmieniane zostały regulaminy, które były dopasowywane do obecnej struktury. Obecnie wszystko jest już w porządku, ale muszę stwierdzić, że Urząd Miasta podlega dalszym restrukturyzacjom, ale zmiany będą już kosmetyczne. Ja, jako Burmistrz Miasta, a także zastępca Burmistrza i Sekretarz, przyglądamy się zmianom i staramy się wybrać najkorzystniejszą formę organizacyjną funkcjonowania Urzędu. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzone badanie przez specjalistyczną firmę, które będzie miało na celu podniesienie jakości świadczonych przez Urząd usług w stosunku do naszych klientów. Jest to kolejne nasze działanie, mające na celu uzyskanie przez Urząd Miasta Łęczyca certyfikatu ISO. Zrobimy wszystko, aby mieszkańcy miasta byli zadowoleni z naszych usług.Pytanie: Radni z kluby "Niezależni" twierdzą, że zwolnieni w ramach restrukturyzacji Urzędu Miasta pracownicy, wygrywali sprawy w Sądzie Pracy. Czy jest to prawda?

K.L. Jest to kłamstwo. Urząd Miasta nie przegrał żadnego procesu sądowego. Zawieramy ugody sądowe z pracownikami, którzy wystąpili na drogę sądową. Pracownicy występowali z ogromnymi roszczeniami. Jednak, gdy dochodziło do procesów, ugody opiewały już na znacznie mniejsze kwoty. Zdaję sobie sprawę, że zwolnienia pracowników były bolesne, była to trudna decyzja, ale została podyktowana zmniejszeniem kosztów funkcjonowania Urzędu i poprawie świadczonych usług.

Pytanie: Czy jest prawdą, że w placówkach oświatowych, tak jak to twierdzą "Niezależni" panuje zamęt, a rodzice i nauczyciele żyją w niepewności?

K.L. Jest to również kolejne kłamstwo. Łęczyckie szkoły, zarówno podstawowe, jak i gimnazjum przeżywają okres prosperity. Rada Miasta, na mój wniosek, przeznacza każdego roku coraz więcej pieniędzy na remonty i inwestycje oświatowe. W SP nr 3 wymieniono okna, budowane będzie boisko przyszkolne. Dyrekcja tej szkoły otrzymała również pieniądze na dokończenie innych inwestycji. Będzie dokończony remont sali gimnastycznej w gimnazjum, rozpoczniemy w tym roku budowę hali sportowej przy gimnazjum, na którą to otrzymaliśmy już pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jest to kwota około miliona złotych. Zamierzamy także zwiększyć wynagrodzenie nauczycieli, poprzez zwiększenie procentowych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych. Nie będzie żadnych zwolnień nauczycieli, nie będzie likwidacji żadnej placówki oświatowej. Na mój wniosek, dyrekcja gimnazjum zmniejszyła liczbę dzieci w pierwszych klasach. Przychodzi czas rozwoju łęczyckich szkół i przedszkoli. Przypomnę tylko, że z mojej inicjatywy, Rada Miasta przeznaczyła środki na bezpłatne wyżywienie w przedszkolach. Myślę, że już od września łęczyckie przedszkola będą bezpłatne. Spójrzmy na inne miejscowości, nawet w pobliżu Łęczycy. Tam powstają projekty likwidacji placówek oświatowych, a co za tym idzie nastąpią zwolnienia nauczycieli. W Łęczycy postępujemy zupełnie inaczej. Mniej uczniów w klasach to lepsza możliwość nauczania, bezpłatne przedszkola, to więcej dzieci objętych właściwą opieką. Nie rozumiem więc, o jakich to obawach mówią radni "Niezależni".

Pytanie: Czy jest prawdą, że podpisuje Pan zobowiązania finansowe bez kontrasygnaty skarbnika?

K.L. Jest to kolejne kłamstwo radnych z klubu "Niezależni". Nigdy nie podpisałem żadnego zobowiązania finansowego bez kontrasygnaty Skarbnika miasta. Chciałbym, aby radni z klubu "Niezależni" udowodnili to, ale jestem pewien, że tego nie zrobią, bo nie mają na to żadnych dokumentów.

Pytanie: "Niezależni" stwierdzają, że wydatki z robót publicznych zostały przekroczone bez wiedzy rady. Czy jest to prawda?

K.L. Jest to nieprawda. Chciałbym przypomnieć mieszkańcom miasta i radnym z klubu "Niezależni", że w kadencji poprzedniej rady organizowano prace interwencyjne i roboty publiczne dla około 20 - 40 osób. W ubiegłym roku około 200 osób otrzymało prace w ramach prac interwencyjnych. W tym roku zamierzamy zatrudnić podobna liczbę pracowników. Tematy te były poruszane na komisjach Rady Miasta i radni zawsze byli informowali o skali problemu, a że niektórzy nie chcą o tym wiedzieć to już ich sprawa.

Pytanie: Radni z klubu "Niezależni" stwierdzają, że niekorzystnym zjawiskiem jest umieszczenie kolejnej transzy obligacji na koncie, ponieważ nie zdążono ich użyć na realizację inwestycji. Czy jest to prawda i czy finanse miasta na tym tracą?

K.L. Przypominam, że występowałem na komisjach i sesji Rady Miasta z wnioskiem o to, żeby transz tych obligacji nie emitować. Właśnie radni z klubu "Niezależni" byli temu przeciwni. Jest to udokumentowane w protokołach. To radni z tego klubu występowali z wnioskiem, aby obligacje zostały wyemitowane. Więc nie wiem już, kiedy radni :Niezależni" mówią prawdę. Nie rozumiem o co im w tym wszystkim chodzi.

Pytanie: "Niezależni" stwierdzają, że nie prowadził Pan właściwego nadzoru nad spółkami miejskimi? Czy jest to prawda?

K.L. Jest to kolejna nieprawda. TBS oddał w terminie blok mieszkalny. Jeśli chodzi o następny blok, to TBS inwestycji jeszcze nie rozpoczął, ale trwają rozmowy z instytucjami, które będą finansować lub chcą sfinansować przyszłe budynki TBS, jak również z mieszkańcami Łęczycy, którzy zamierzają w nich zamieszkać. W najbliższym czasie zapowiadane są przez TBS kolejne inwestycje. Chciałbym zaznaczyć, że w ubiegłym roku tylko TBS oddał do użytku blok mieszkalny, do którego wprowadziło się kilkadziesiąt łęczyckich rodzin. Prezes TBS stara się robić wszystko, aby kolejne inwestycje rozpocząć jak najszybciej, ponieważ zdaje sobie sprawę, że na mieszkania czeka kolejna grupa mieszkańców naszego miasta. nadzór nad miejskim spółkami jest prowadzony w sposób właściwy, więc nie rozumiem kolejny raz, o co chodzi tym radnym.

Pytanie: Rada Miasta obniża podatki dla przedsiębiorców, ale radni z klubu "Niezależni" i tak są z tego niezadowoleni...

K.L. Podatki zostały obniżone o 3 procent. Z jednej strony można powiedzieć, że tylko o 3 procent, ale z drugiej, że aż o 3 procent. Rada tej kadencji nie podwyższa do maksymalnej stawki podatkowej dla lokalnych przedsiębiorców. Oceniam, że jest to korzystne zjawisko. Dlaczego obniżyliśmy tylko o 3 procent? Na komisjach Rady Miasta proponowałem większe obniżki podatków, ale to właśnie radni z klubu "Niezależni" nie chcieli się z tym zgodzić. To oni straszyli, że budżet miasta nie wytrzyma takich obniżek. Na to są dokumenty z wypowiedziami tych radnych. W związku z tym nie możemy radykalnie zmniejszyć stawek podatkowych, ale jest szansa, że jeżeli utrzymamy taki wskaźnik obniżek, to pod koniec kadencji obecnej Rady Miasta, obniżka będzie 12 - procentowa, a nakładając na to inflację, to można będzie powiedzieć, że obniżymy podatki o 20 procent. Jeżeli jednak radni z klubu "Niezależni" wystąpią z innym wnioskiem, być może Rada obniży podatki jeszcze w większej skali. Nigdy jednak, żaden z tych radnych nie wystąpił z takim wnioskiem. Zresztą radni z tego klubu praktycznie nie mają żadnych pomysłów i nie występują z żadnymi innymi wnioskami. Robią wszystko, aby pomysły Burmistrza i innych radnych krytykować i torpedować. Jedyna aktywność tego klubu to torpedowanie i krytykowanie moich pomysłów, które jak wiem są bardzo pozytywnie oceniane przez mieszkańców miasta. Aktywność klubu "Niezależnych" przejawia się w pisaniu donosów do wojewody, marszałka województwa i do mediów. Aktywność moja i pozostałych radnych to działanie na rzecz rozwoju miasta. Spójrzmy choćby na utworzone ostatnio place zabaw, na łęczycką zieleń, na czystość w mieście. Wielokrotnie informowałem nasze społeczeństwo, że nie będę mitomanem i nie będę informował o tym, że już na terenach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pojawią się inwestorzy. Rozmowy są prowadzone i mam nadzieję, że zakończą się z korzyścią dla naszego miasta. Jeżeli będą tylko uzgodnione konkrety, to natychmiast o tym poinformuję.

Pytanie: Ustalił Pan wysokie ceny na mieszkania komunalne w kamienicach na Starówce?

K.L. Wielokrotnie poruszałem już ten problem. Starówka powinna być prywatyzowana zgodnie z interesem miasta, a w jego interesie leży nierozdrabnianie kamienic. W interesie miasta leży sprzedaż na Starówce całych kamienic, a nie poszczególnych mieszkań. Jeżeli są zainteresowani inwestorzy zakupem kamienic, to miasto przedstawi odpowiednie oferty. tak stało się we Wrocławiu i Toruniu i proszę zobaczyć, jak wyglądają Starówki w tych miastach. To wspaniałe centra, które przyciągają turystów. Tak będzie również w Łęczycy. Przypominam, że za mojej pierwszej kadencji wprowadzono zapisy o znacznych bonifikatach wykupu mieszkań komunalnych w Łęczycy. Było to pionierskie podejście do tego tematu w Polsce. Teraz bonifikaty wynoszą 95 procent wartości mieszkania. Oferta ta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy wykupują mieszkania i stają się ich właścicielami.

Strefa RozwoYou w Twojej firmie - spotkanie informacyjne 21 listopada w Urzędzie Miejskim13.11.2017

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy Państwa o programie dofinansowania do szkoleń pracowników w ramach projektu Strefa RozwoYou. Środkami na inwestycje w rozwój kadry dysponuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Projekt zakłada dofinansowanie do 80% budżetów szkoleniowych ze środków unijnych. Obok podniesienia kwalifikacji pracowników i aktualizacji ich kompetencji, pracodawcy stają przed szansą dostosowanie firm do zmian gospodarczych, dzięki nabyciu nowych umiejętności przez zatrudnioną kadrę.
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne w tym zakresie, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy o godz. 10.30.
Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Niezwykła lekcja o niepodległości Polski10.11.2017

W sali zabaw Przedszkola nr 4 w Łęczycy odbyło się dziś przedstawienie z okazji przypadającego jutro Święta Niepodległości. Grupa sześciolatków poprzez znane utwory patriotyczne, takie jak „Rota”, „Mazurek Dąbrowskiego”, „My, Pierwsza Brygada”, „Szara piechota”, „Przybyli ułani”, „Biały krzyż” oraz „Żeby Polska była Polską” przedstawiła młodszym kolegom historię Polski, jej walkę o wolność i niepodległość.

więcej

„Śniadanie Daje Moc” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy10.11.2017

Na naszym facebookowym profilu zamieściliśmy informację o uczniach Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łęczycy, którzy 8 listopada wzięli udział w akcji „Śniadanie daje moc”. W programie, którego celem jest promowanie zdrowego odżywiania jako podstawy rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci w wieku szkolnym, wzięli również udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łęczycy. Informacje o przebiegu akcji znajdą Państwo na stronie internetowej szkoły, klikając w link http://bit.ly/2i106am

więcej

Strefa RozwoYou w Twojej firmie10.11.2017

Jeśli jesteś pracodawcą z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chciałbyś podnieść kwalifikacje swoich pracowników, a tym samym sprawić, by twoja firma stała się bardziej konkurencyjna na rynku poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, skorzystaj z dofinansowania do szkoleń pracowników!

więcej

Śniadanie daje moc09.11.2017

Samochód bez benzyny nie zabierze nas na wycieczkę, a uczeń bez śniadania nie będzie miał siły do zabawy i nauki. Jednemu i drugiemu potrzebne jest „paliwo”. Niestety jak pokazują badania, aż 24 procent uczniów szkół podstawowych w Polsce nie je śniadań. By zmienić te nawyki, Partnerstwo dla Zdrowia zachęca szkoły do wzięcia udziału w akcji „Śniadanie daje moc”. 8 listopada, w Dniu Śniadanie Daje Moc”, uczniowie pierwszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy zorganizowali śniadanie w swoich klasach. Na maluchów w tym dniu czekało wiele interesujących zajęć związanych ze zdrowym odżywianiem.

więcej

Utrudnienia w ruchu podczas Święta Niepodległości09.11.2017

W związku z uroczystymi obchodami Narodowego Święta Niepodległości, parking na placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim) będzie nieczynny od godziny 19.00 w dniu 10.11.2017r. do godziny 14.00 w dniu 11.11.2017r. Jednocześnie informujemy, że w dniu 11.11.2017r. w godz. 12.00-14.00 (albo w w/w czasie) nastąpią ograniczenia związane z parkowaniem pojazdów na ul. Kościelnej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

Łęczyca świętuje odzyskanie przez Polskę niepodległości!09.11.2017

Wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Miasta Łęczycy Monika Kilar-Błaszczyk serdecznie zaprasza mieszkańców Łęczycy do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczną się o godzinie 11.30 okolicznościowym programem artystycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łęczycy. Następnie o godzinie 12.00 odprawiona zostanie msza święta w intencji Ojczyzny, po której nastąpi przemarsz na plac Tadeusza Kościuszki. Podczas uroczystości na placu zaplanowano wystąpienia okolicznościowe, Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Figurką Matki Boskiej. Natomiast uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy zatańczą poloneza.
- Niezależnie od pogody zapraszam Państwa do wzięcia udziału w obchodach tak ważnego dla Polaków święta. W przypadku nieprzychylnych warunków pogodowych rozgrzewać nas będzie żołnierska grochówka – mówi Monika Kilar-Błaszczyk. Zakończenie uroczystości zaplanowano na godzinę 13.50.

więcej

Kolejne spotkanie w ramach cyklu „Podwieczorek z…” przed nami!08.11.2017

Nie lada gratka czeka na mieszkańców Łęczycy, którzy 13 listopada br. o godzinie 18.00 odwiedzą Dom Kultury. W sali widowiskowej odbędzie się „Podwieczorek z Arturem Barcisiem”, aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym.
Artur Barciś kojarzony jest przez dzieci z występów w programie „Okienko Pankracego”. Ogromną popularność przyniosła mu także rola w serialu telewizyjnym „Miodowe lata”, gdzie wcielił się w postać Tadeusza Norka.

więcej

Andrzejki w bibliotece08.11.2017

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy serdecznie zaprasza chętne dzieci od 8 do 12 roku życia na Andrzejki, które odbędą się 29.11.2017r. w godzinach 16°°-18°°. W programie: wróżby andrzejkowe, konkursy z nagrodami i słodka niespodzianka. Zapisy przyjmowane są do 24.11.2017r. w bibliotece przy ul. Zachodniej 19 lub pod nr tel. 24 3881188. Serdecznie zapraszamy!

więcej

Pierwsza wizyta w bibliotece08.11.2017

W dniach 03 i 07 listopada 2017 r. Filia Nr 4 gościła uczniów klas I ze Szkoły Podstawowej Nr 4 na lekcji bibliotecznej „Duszek Książkouszek – czyli pierwsza wizyta w bibliotece”. Podczas spotkania dzieci poznały znaczenie słów: biblioteka, czytelnia, magazyn książek. Z zaciekawieniem oglądały książki i czasopisma przeznaczone dla najmłodszych czytelników oraz opowiadały jak należy o nie dbać żeby służyły czytelnikom jak najdłużej. Dzieci dowiedziały się, że w bibliotece, za regałami z książkami żyje Duszek Książkouszek, który bardzo lubi książki. Zadaniem dzieci było odszukanie Duszka. Na pamiątkę pierwszej wizyty w bibliotece uczniowie otrzymali zakładki do książek.

więcej