Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Gimnazjaliści opowiadali legendy

Łęczycki oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego był organizatorem konkursu krasomówczego na opowiadanie legend związanych z regionem łęczyckim.

Zwyciężczynią konkursu została Ewelina Walczak, która opowiedziała legendę zatytułowaną "Wesele Czarnusi", a legenda dotyczyła wizyty diabła Boruty na uroczystości weselnej. Swoboda wypowiedzi, mimika i dynamiczne przedstawienie legendy, spowodowały, że jurorzy nie mieli wątpliwości, kto powinien otrzymać główną nagrodę. Laureatka jest uczennicą Gimnazjum w Daszynie.

Laureatami drugich miejsc zostali: Ewa Krajewska - Bakalarz z Łęczycy, Kamila Wiktorska z Topoli Królewskiej i Daniel Hajduk z Nowego Gaju. Trzecie nagrody przyznano Jakubowi Krysiakowi z Witoni i Tomaszowi Górze z Topoli Królewskiej.

Do konkursu przystąpiło 20 uczniów Gimnazjów z Powiatu Łęczyckiego.

więcej

wszystkich aktualności: 1