Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki

Zawiadamiamy, że w dniu 16 maja 2008 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. W czasie posiedzenie zostanie poruszony temat projektu uchwały w spr. zawarcia porozumienia międzygminnego w celu realizacji projektu „Z nauka ścisłą za Pan Brat”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.

więcej

Komisja Gospodarki i Mienia

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 14 maja 2008 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miasta Łęczyca. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy podczas, którego Radni będą poruszać tematy: podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Łęczycy przy ul. Ozorkowskiej 25 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy na rzecz jej użytkownika wieczystego. W porządku obrad znajduje się również punkt dotyczący działalności Spółki PEC. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na posiedzenie.

więcej

wszystkich aktualności: 2