Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

I sesja na Ratuszu

23 kwietnia 2008r. o godz. 1700 odbyła się XXV i zarazem pierwsza sesja Rady Miasta Łęczyca w Ratuszu podczas, której podjęto następujące uchwały:
1. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Łęczyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Łęczyca za 2007 rok.

więcej

XXV sesja Rady Miasta

Rady Miasta Łęczyca zaprasza wszystkich zainteresowanych na XXV sesję, która odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2008r. o godz. 17.00 w Ratuszu Miejskim w Łęczycy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z realizacji uchwał.

więcej

Komisja Planu i Budżetu Rady Miasta Łęczyca

Zapraszamy mieszkańców Łęczycy na posiedzenie Komisji Planu i Budżetu Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2008r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń nr 27 Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:

1. Opinia na temat uchwał dot. zmian do budżetu miasta na rok 2008.

więcej

Komisja Gospodarki i Mienia

Informujemy wszystkich mieszkańców Łęczycy, że w dniu 16 kwietnia 2008 r. (środa) o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Mienia Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Sesja nadzwyczajna Rady Miasta

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Łęczycy na XXIV nadzwyczajną sesję Rady Miasta Łęczyca. Sesja odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2008r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Rewizyjna

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 11 kwietnia 2008 r. o godz. 18.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

więcej

Komisja Oświaty

Informujemy wszystkich mieszkańców Łęczycy, że w dniu 10 kwietnia 2008 r. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miasta Łęczyca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury za 2007 r. pwięcej

wszystkich aktualności: 7