Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Noworoczna sesja w Ratuszu

W Ratuszu Miejskim w Łęczycy odbyła się noworoczna sesja Rady Miasta. W sesji, na zaproszenie Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Łęczycy i Krzysztofa Urbańskiego, Przewodniczącego Rady Miasta, wzięli udział przedstawiciele władz miejskich i samorządowych, prezesi i dyrektorzy łęczyckich firm, szkół i przedszkoli, a także członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na terenie miasta.

Nie mogło również zabraknąć księdza dziekana Zbigniewa Łuczaka, który podobnie jak Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta składał zebranym noworoczne życzenia.

Uroczystą sesje poprzedził występ chóru "Soli Deo" działającego w kościele św. Andrzeja.

Noworoczne życzenia składali (na zdjęciu od lewej) Krzysztof Lipiński Burmistrz Łęczycy, Krzysztof Urbański Przewodniczący Rady Miasta i ksiądz Dziekan Zbigniew Łuczak.

więcej

20 tysięcy na oświetlenie

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radni podjęli decyzję o zwiększeniu o 20 tysięcy złotych kwoty na oświetlenie ulic.

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, a wstrzymali się od głosu radni zrzeszeni w klubie "Niezależni".

więcej

Rada obniżyła podatki

Na sesję Rady Miasta, która odbyła się 11.12.2003 roku wreszcie stawili się wszyscy radni. Przypominamy, że tydzień wcześniej sesja nie odbyła się, ponieważ nie było wymaganego kworum. Na obrady z nieusprawiedliwionych przyczyn nie przybyli wówczas radni: Małgorzata Caban, Danuta Domińczak, Józef Chowaniec, Tomasz Pijewski, Waldemar Miksa, Sławomir Biniewicz i Andrzej Saganiak.

Na sesji zaprzysiężono Janinę Wiktorską, radną, która wygrała wybory uzupełniajace 7.12.2003 roku. Tak więc Rada Miasta pracuje już w pełnym składzie.

Podczas sesji radni przyjęli propozycje burmistrza Krzysztofa Lipińskiego dotyczącą obniżenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportu. Sprawa ta była dyskutowana dość długo, ponieważ na obniżenie podatków nie zgadzali się radni zrzeszeni w klubie "Niezależni". Uważali bowiem, że obniżenie stawek podatkowych nic miastu nie dało w bieżącym roku i nic nie da w przyszłym. Sugerowali, że należy przeanalizować znaczne obniżenia podatków dla firm rozpoczynających działalność w mieście i tych, które już funkcjonują. Pozostaje tylko pytanie, które pojawiało się w kuluarach; czy takie obniżenie stawek podatkowych wytrzymałby budżet miasta?

więcej

Wyniki wyborów uzupełniających na radnego

Pani Wiktorska Janina Irena z listy KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" otrzymała najwięcej ważnych oddanych głosów i została wybrana radnym.

Frekwencja wyniosła 42,3 %

Wyniki głosowania:
Lista nr 2 KWW "MARIOLA" Liana Maria Janina - 7 głosów
Lista nr 3 KWW JERZEGO IWIŃSKIEGO Iwiński Jerzy - 1 głos
Lista nr 4 KWW "LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ" Wiktorska Janina Irena - 84 głosów
Lista nr 5 KWW PAWŁA KULESZY Kulesza Paweł Maciej - 79 głosów
Lista nr 6 "KOMITET WYBORCZY SLD" Chyliński Grzegorz - 30 głosów
Lista nr 7 KWW ANDRZEJA OWCZARKA Owczarek Andrzej - 26 głosów
Lista nr 8 KWW "NASZE OSIEDLE" Gluba Sławomir - 12 głosów
Lista nr 9 KWW "WALISZEW" Płuciennik Jarosław - 33 głosów
Lista nr 10 KWW "EURO_WALISZEW" Tokarczyk Iwona - 9 głosów

więcej

Sesja bez kworum

4 grudnia miała odbyć się kolejna sesja Rady Miasta Łęczyca. Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta rozpoczął ją o godzinie 10, ale stwierdził brak kworum, które powinno wynosić 8 radnych. Na sali obrad było o tej godzinie tylko 7 radnych. Przewodniczący przesunął obrady o pół godziny, ale i po upływie tego czasu brakowało kworum. W tym wypadku Krzysztof Urbański zakończył obrady zwołując następną sesję na 11 grudnia.

- Jestem zbulwersowany faktem, że na obrady nie przybyli radni z klubu "Niezależni", a więc Andrzej Saganiak, Danuta Domińczak, Małgorzata Caban i Józef Chowaniec, a także Tomasz Pijewski, Waldemar Miksa i Sławomir Biniewicz. Nie usprawiedliwili swojej nieobecności ignorując obrady, a tym samym dali dowód, że nie interesują ich sprawy miasta i ich wyborców - stwierdzał Krzysztof Urbański.

- Te osoby dały dowód nieodpowiedzialnej postawy. Otrzymali mandaty zaufania od swoich wyborców, ale okazało się, że nie liczą się ani z nimi, ani z dobrem miasta. Zapomnieli chyba jakie składali ślubowanie. Uważam, że ci ludzie skompromitowali się już po raz kolejny i nie powinni byli zostać radnymi. Niech łęczycanie ocenią w jaki to sposób te osoby reprezentują miasto. Ich postawa nie licuje z godnością radnego - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

więcej

wszystkich aktualności: 5