Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Kolejne pieniądze dla noworodków

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, wręczył po 500 zł kolejnym rodzicom, których dzieci urodziły się w tym roku w naszym mieście.

Tym razem pieniądze otrzymali: Aleksandra i Arkadiusz Gębusiowie i ich córeczka Weronika, Agnieszka i Tomasz Gwardyńscy i ich synek Adrian, Magdalena i Marcin Góra i ich synek Andrzej, Sylwia i Michał Grzelakowie i ich synek Marcel, Dorota i Jacek Kuśmiderowie i ich synek Filip, Magdalena i Kamil Sasowie i ich synek Igor oraz Agnieszka Stańczyk i Jacek Kowalski i ich córeczka Natalia.


Córka Weronika, Aleksandra i Arkadiusz Gębuś


Syn Adrian, Agnieszka i Tomasz Gwardyńscy


Córka Natalia i Agnieszka Stańczyk


Syn Igor i Magdalena Sas


Syn Filip i Dorota Kuśmider


Syn Marcel i Sylwia Grzelak


Syn Andrzej, Magdalena i Marcin Góra

więcej

Dziennikarze zafascynowani Łęczycą

Przez trzy dni przebywała w Łęczycy 20 - osobowa grupa dziennikarzy radiowych i prasowych. Dziennikarze przyjechali z Wrocławia, Warszawy, Bydgoszczy, Otwocka, Bogatyni, Gdańska i Rzeszowa.

Pobyt był możliwy dzięki współpracy Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniem Polskich Mediów.

Dziennikarze zwiedzali miasto i najbliższe okolice, wzięli udział w sesji poświęconej historii i współczesności Łęczycy a także konferencji prasowej z udziałem Burmistrza Miasta, prezesów miejskich spółek i kierowników referatów. Zwiedzili Tum, Zamek Królewski, zalewy miejskie, tereny ŁSSE i firmę farmaceutyczną "Hurtap".

- Jesteśmy zafascynowani waszym miastem. Już w najbliższych audycjach i wydaniach gazet ukażą się artykuły opisujące sukcesy i problemy współczesnej Łęczycy. Będziemy w nich zachęcać do odwiedzenia miasta, które może poszczycić się tak wspaniałą historią i planami rozwojowymi w wielu dziedzinach życia - stwierdzali na zakończenie pobytu dziennikarze.

Przez trzy dni polscy dziennikarze zwiedzali miasto, a także uzyskiwali informacje o problemach współczesnej Łęczycy

więcej

Dziennikarska sesja w Łęczycy

Urząd Miasta Łęczyca i Stowarzyszenie Polskich Mediów w Warszawie są organizatorami sesji dziennikarskiej, która odbędzie się w Łęczycy w dniach 27 - 29 maja 2004 roku. Do Królewskiego Miasta zawita około 50 dziennikarzy reprezentujących ogólnopolskie i regionalne media.

Urząd Miasta w Łęczycy przygotował dla dziennikarzy atrakcyjny program pobytu. Dziennikarze zwiedzą miasto i okolice, zostaną zapoznani z historią i współczesnością Łęczycy i wezmą udział w konferencji prasowej.

- Myślę, że po pobycie dziennikarzy w Łęczycy, wasze miasto będzie doskonale wypromowane w Polsce. Wiem, że macie się czym pochwalić, a naszym zadaniem jest pomoc w promocji miasta i regionu - mówi Marek Traczyk, Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów.

więcej

Dzień Matki w Łęczycy

"Jest jedno takie serce spośród wielu tysięcy
I bije wciąż nieprzerwanie
I kocha najgoręcej
To serce naszej Matki
Najlepsze w całym świecie
I nigdy już takiego serca
Nie odnajdziecie"

Wszystkie Matki, Mamusie, Mateczki,
Najważniejsze Osoby w naszym życiu.
proszę o przyjęcie najczulszych,
płynących z gorącego serca życzeń.

Niech na Waszych twarzach zawsze gości uśmiech
niech każdy dzień będzie dla Was radosny,
niech niech Wasze serca przepełnione będą miłością,
niech spełnią się
Wasze najskrytsze marzenia.

Krzysztof Lipiński
Burmistrz Miasta Łęczyca


Najmłodsi Łęczycanie z przedszkoli i szkół podstawowych życzenia z okazji Dnia Matki składali swoim mamusiom, prezentując programy artystyczne na scenie przed Domem Kultury

więcej

Burmistrz w telewizyjnej 'dwójce'

24.05.2004 roku Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy był gościem Agaty Młynarskiej i Doroty Wellman w programie "Pytanie na śniadanie". Program był emitowany na "żywo", a zadawane pytania przez dziennikarki dotyczyły zbliżającego się Dnia Dziecka.

- Zapraszam wszystkich chętnych do Królewskiego Miasta. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program z myślą o najmłodszych i trochę starszych mieszkańcach. Gwiazdami tegorocznego koncertu będą, zgodnie z życzeniami młodzieży, zespoły Jeden Osiem L, Sistars i Gagarin. Chciałbym dodać, że dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wakacyjny wypoczynek dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Mam nadzieję, że zapewnimy wakacyjne wyjazdy dla ponad 100 dzieci - stwierdzał Krzysztof Lipiński.

Zaproszenie do Łęczycy przyjęła Agata Młynarska, która poprowadzi koncerty na Starówce.


Krzysztof Lipiński był gościem Agaty Młynarskiej i Doroty Wellman w programie "Pytanie na śniadanie"

więcej

Lider SdPL w Łęczycy

W województwie łódzkim przebywał 21 maja 2004 roku Marek Borowski, były Marszałek Sejmu, a od niedawna lider Socjaldemokracji Polskiej. Objazd województwa rozpoczął od Łęczycy, gdzie spotkał się z Krzysztofem Lipińskim, Burmistrzem Miasta. Do spotkania doszło w Zamku Królewskim, w zamkowej wieży, w której przyjmowane są znane osobistości życia politycznego, kulturalnego i naukowego.

Lider SDPL poinformował Burmistrza o sytuacji politycznej w kraju, rozmawiano o zbliżających się wyborach do parlamentu europejskiego. Marek Borowski zainteresował się prowadzoną przez Burmistrza Łęczycy polityką prorodzinną, mającą na celu poprawę warunków życia łęczyckich rodzin. Szczególne zainteresowanie wzbudziły informacje o przygotowywanych decyzjach o bezpłatnych przedszkolach, wypłacie 500 zł dla noworodków i polityce oświatowej, mającej na celu stworzenie poprawę warunków nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

- Prowadzona przez miasto polityka w tych dziedzinach może być wzorem dla innych miejscowości. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz odwiedzę Łęczycę, gdzie można spotkać osoby pełne inicjatyw - stwierdził na zakończenie spotkania Marek Borowski.


Marek Borowski otrzymał od Krzysztofa Lipińskiego "Monografię Łęczycy" i rzeźbę diabła Boruty

więcej

Suplement do 'Monografii Łęczycy'

Towarzystwo Naukowe Płockie oddział w Łęczycy i Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej zorganizowały na Zamku Królewskim promocję książki "Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku".

W spotkaniu uczestniczyli i swoje opinie na temat tej ważnej pozycji książkowej wygłosili: prof. Andrzej Tomczak, Stanisław Zajączkowski, Stefan K.Kuczyński, Janusz Zbudniewski i Tadeusz Poklewski. Wykład o pracach nad suplementem do monografii miasta wygłosił prof. dr hab. Jan Szymczak. Uroczystości przewodniczył Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który autorom suplementu wręczył pamiątkowe dyplomy.

Słowo od wydawców wygłosili także Otylia Kokocińska, prezes TMZŁ i Bolesław Solarski, prezes TNP oddział w Łęczycy.

więcej

Miasto stawia wysokie wymagania

Wysokie wymagania postawione przez władze miasta Łęczyca firmom, które zamierzają wykonać roboty związane z założeniem kostki granitowej na Starówce, sprawiły, że przetargi na wykonanie tych prac są przesuwane na coraz to inne terminy. Mieszkańcy miasta dopytują się, dlaczego na Starym Mieście nie jest układana nowa nawierzchnia?

- Mamy wykonany projekt budowlany, kosztorysy, zezwolenia na prace budowlane i zezwolenia konserwatorskie. Przede wszystkim mamy pieniądze na tę inwestycję. Mamy więc wszystko, aby rozpocząć roboty. Niestety, skomplikowane przepisy prawa, jeśli chodzi o ustawę o zamówieniach publicznych, sprawiają, że firmy mogą protestować, składać odwołania, a tym samym przeciągać terminy przetargu. Postawiliśmy firmom bardzo wysokie wymagania, a zrobiliśmy to dlatego, że te prace muszą wykonać firmy z doświadczeniem, a nie partacze zakładający kiedyś w mieście polbruk – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Wysokie wymagania postawione firmom to przede wszystkim warunek, że firma musi udokumentować fakt, że w okresie ostatnich trzech lat wykonała pięć podobnych inwestycji. Takie warunki zawarte zostały w specyfikacjach, które odbierały firmy, które chciały wziąć udział w przetargu.

więcej

Prezydent przyjedzie do Łęczycy

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy spotkał się wczoraj w Gdańsku z Lechem Wałęsą, byłym Prezydentem Rzeczpospolitej. Do spotkania doszło w Biurze Lecha Wałęsy, które mieści się w jednej z kamienic na Długim Targu, najbardziej chyba znanej gdańskiej ulicy.

- Lech Wałęsa zna trochę Łęczycę, ale żeby poznał nasze miasto jeszcze lepiej, wręczyłem mu „Monografię Łęczycy” wraz z suplementem. Obiecał, że przeczyta mimo licznych obowiązków. Prezydent otrzymał także rzeźby Boruty i porcelanowe talerze z wizerunkami łęczyckich zabytków. Muszę stwierdzić, że prezenty wzbudziły duże zainteresowanie i długo musiałem opowiadać Prezydentowi o naszym mieście – mówi Krzysztof Lipiński.

Głównym celem wizyty Burmistrza u Lecha Wałęsy było zaproszenie Prezydenta do złożenia wizyty w Łęczycy. Zaproszenie zostało przyjęte.


Lech Wałęsa i Krzysztof Lipiński uzgodnili, że Prezydent odwiedzi Łęczycę pod koniec sierpnia

- Chciałem, aby Prezydent odwiedził wraz z małżonką Łęczycę w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Niestety, w tym czasie Lech Wałęsa ma przebywać za granicą. Uzgodniliśmy wstępnie kolejny termin przyjazdu na koniec sierpnia, a więc w czasie Turnieju Rycerskiego – mówi Krzysztof Lipiński.

Prezydent zgodził się także na przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Łęczycy, który otrzymałby podczas pobytu w naszym mieście.

- Zaproponowałem Prezydentowi przyjęcie tej godności, a że nie odmówił, to wystąpię do Rady Miasta z wnioskiem o uhonorowanie go tym tytułem – mówi Krzysztof Lipiński, Lech Wałęsa będzie pierwszym polskim laureatem Nagrody Nobla, który odwiedzi Łęczycę. Czynione są starania, aby miasto odwiedzili także pozostali nobliści Wisława Szymborska i Czesław Miłosz.

Spotkanie Prezydenta Lecha Wałęsy z Burmistrzem Krzysztofem Lipińskim trwało godzinę, wzięli w nim udział także Ewelina Wolańska, Dyrektor Biura Lecha Wałęsy, Beata Kupiszyn – Puka, znana gdańska dziennikarka i Maciej Zemło, Rzecznik Prasowy Burmistrza Łęczycy.


W spotkaniu uczestniczyła także Beata – Kupiszyn – Puka, dziennikarka „Dziennika Bałtyckiego”

więcej

Pogłębiarka na drugim Zalewie

Trwają prace związane z odmulaniem i pogłębianiem Zalewów Miejskich. Przypomnijmy, że roboty te rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku i są prowadzone przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Wodnych. W połowie maja firma zakończyła prace na pierwszym Zalewie.

Aby, pogłębiarka mogła przepłynąć na drugi Zalew należało rozebrać kładkę. Prace te wykonały osoby zatrudnione na pracach interwencyjnych. Pracownicy warszawskiej firmy mieli pewne kłopoty z przetransportowaniem pogłębiarki na drugi Zalew, ponieważ akurat w miejscu, gdzie znajdowała się kładka był bardzo niski poziom wody. Dopiero po kilku godzinach prac, pogłębiarka przepłynęła na drugi Zalew i już go pogłębia.


Po kilku godzinach, pogłębiarka przepłynęła na drugi Zalew, który już jest odmulany i pogłębiany

Prace nad Zalewami zostaną zakończone zgodnie z harmonogramem, a w miejscu kładki zbudowany zostanie most, pod którym przepływać będą mogły kajaki, rowery i inny sprzęt wodny. W niedalekiej przyszłości nad Zalewami ma powstać kompleks rekreacyjny, z którego korzystać będą mogli mieszkańcy miasta i turyści.

więcej

Plany niemieckich partnerów

14 maja 2004 roku w Ratuszu Miejskim w Łęczycy doszło do spotkania przedstawicieli niemieckich firm z samorządowcami, władzami miasta, powiatu i przedstawicielami łęczyckich firm i instytucji. Niemieccy partnerzy przedstawili plany dotyczące rozwoju miasta, które były omawiane wcześniej z władzami miasta w trakcie wizyt w Łęczycy, a także w Jenie i Erfurcie. Właśnie w tych miastach podpisano wstępną umowę o współpracy.

Niemcy są szczególnie zainteresowani łęczyckimi zalewami, nad którymi planują wybudowanie aquapark wraz z hotelami, pensjonatami i placami zabaw dla dzieci. W ich założeniu byłby to kompleks rekreacyjno – turystyczny, z którego korzystaliby nie tylko mieszkańcy miasta, ale również turyści. Plany Niemców obejmują także wykorzystanie w celach turystycznych przebiegającej przez Łęczycę kolejki wąskotorowej. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że miasto nie ponosiłoby praktycznie żadnych kosztów związanych z tymi inwestycjami.


Widoczne na zdjęciu kompleksy wodne wybudowane zostały w Jenie i Erfurcie. Teraz przychodzi czas na Łęczycę

- Dla wielu osób taka wizja może wydawać się nierealna, ale będą w Niemczech mogliśmy na własne oczy przekonać się o dokonaniach tych firm w budowie kompleksów rekreacyjnych. Nie bójmy się marzyć, a ja myślę, że te marzenia szybko nabiorą realnych wymiarów – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.

Niemieccy partnerzy zapowiedzieli, że pod koniec maja do Łęczycy przyjadą przedstawiciele trzech niemieckich firm, którzy zainteresowani są inwestycjami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

więcej

Program pobytu dziennikarzy w Łęczycy w dniach 27 – 29 maja 2004 r.

27.05. – godz. 19.00 – przyjazd do Łęczycy, zakwaterowanie w Bursie Szkolnej ul. Kaliska.
godz. 20.00 – kolacja
28.05. - godz. 9.00 – śniadanie
godz. 10.00 – powitanie przez Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Miasta Łęczyca – Urząd Miasta
godz. 10.45 – zwiedzanie kościoła św. Andrzeja, występ chóru Soli Deo
godz. 12.00 – zwiedzanie Firmy Farmaceutycznej „Hurtap”
godz. 13.30 – obiad
godz. 14,30 – zwiedzanie Zamku Królewskiego
godz. 16.30 – sesja poświęcona historii i współczesności Łęczycy
godz. 19.00 – spotkanie towarzyskie na Zamku Królewskim
29.05. – godz. 9.00 – śniadanie
godz. 10.00 – spacer po Łęczycy – zalewy miejskie, Starówka
godz. 11.15 – wyjazd do Tumu – zwiedzanie Archikolegiaty Tumskiej
godz. 14.00 – zwiedzanie klasztoru o.o Bernardynów
godz. 15.00 – obiad
godz. 16.00 – wyjazd do Warszawy

więcej

Remont Ratusza Miejskiego

Na Starówce trwają prace przy remoncie Ratusza Miejskiego. Z piwnic wywożony jest gruz, a na zewnątrz koparka robi wykopy przy ścianach. Wszystko po to, aby móc przeprowadzić odwodnienie i docieplenie piwnic.

W przyszłości przeprowadzone zostaną kolejne prace związane z modernizacją Ratusza Miejskiego. Projekt Ratusza został wykonany przez profesora Henryka Jaworowskiego, a jego koncepcja na pewno wzbudzi ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta, ponieważ łączy styl klasycystyczny z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi.
Do prac remontowych Ratusza Miejskiego użyto ciężkiego sprzętu

- Środki finansowe na remont Ratusza Miejskiego powinny znaleźć się w przyszłorocznym budżecie, ale będę starał się, aby pozyskać pieniądze z zewnątrz. Ratusz Miejski jest sercem Starówki i jest bardzo ważne, aby Łęczyca mogła się nim szczycić tak jak to czynią mieszkańcy innych miast – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy

więcej

Remonty na Stadionie Miejskim

Od kilku miesięcy trwają prace remontowe na Stadionie Miejskim. Dzięki uprzejmości Wiktora Napióry, Prezesa Firmy Farmaceutycznej „Hurtap”, a jednocześnie członka Zarządu MKS Hurtap – Górnik Łęczyca,, remonty wykonują pracownicy tej firmy. Wykonują bezpłatnie i w ten sposób Urząd Miasta może zaoszczędzić pieniądze przeznaczone w budżecie na remont stadionu.

- Podpisaliśmy umowę z Zakładem Karnym w Garbalinie, dzięki czemu kilkunastu osadzonych również pracuje na Stadionie Miejskim. Chciałbym podziękować Wiesławowi Wieruckiemu, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Garbalinie za udzieloną pomoc. Ogromne prace wykonali pracownicy „Hurtapu”. Za to również należą im się słowa podziękowania. Zarówno pracownikom, jak i Prezesowi Wiktorowi Napiórze – mówi Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy.


W polach karnych już zostały założone nowe dywaniki trawiaste, ale to jeszcze nie koniec modernizacji murawy na Stadionie Miejskim

Do tej pory przeprowadzono remont w budynku klubowym, w którym zmieniono wystrój wszystkich pomieszczeń, w tym oczywiście szatni dla zawodników. W pomieszczeniach klubowych założono panele ścienne, uzupełniono braki w łazienkach i szatniach. Dobiega końca remont siłowni, z której będą mogli korzystać nie tylko zawodnicy trenujący w łęczyckich klubach, ale także mieszkańcy miasta.

Remont przeprowadzany jest nie tylko w budynku klubowym, ale również na trybunach i murawie boiska. Uzupełniono braki w ogrodzeniu stadionu, pomalowana została siatka, kryta trybuna i ławki. Na płycie boiska, w polach karnych założone zostały nowe trawiaste dywany. Po zakończeniu rundy wiosennej planowane są dalsze prace związane z modernizacją murawy boiska.

więcej

Uczniowie z "trójki" wśród najlepszych w Polsce

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy zdobyli II miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "bezpieczeństwo pieszych to również nasza sprawa". Wyróżnienie jest tym cenniejsze, ponieważ do konkursu zgłosiło się 1778 szkół z całej Polski.

Jury do finału zakwalifikowało 5 szkół i w tym gronie znalazła się łęczycka "trójka". Finał odbył się w Warszawie, a jury w skład, którego wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Sportu, dziennikarze oraz znana aktorka Dorota Stalińska, wysoko oceniło prace łęczyckich uczniów i uhonorowało drugim miejscem.

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 25