Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Kapituła na Zamku

Na Zamku Królewskim w Łęczycy odbyło się spotkanie członków Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji dotyczących najbliższych planów stowarzyszenia, które powstało w 1996 roku.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Łęczycy, a przybyli na nie przedstawiciele Wschowej, Sandomierza, Miechowa, Włocławka.

Członkowie władz Kapituły podczas obrad

Ustalono wstępnie, że nastąpi przeniesienie siedziby Kapituły z Sieradza do Łęczycy, ale zadecydują o tym władze Stowarzyszenia podczas następnego spotkania, które odbędzie się na przełomie stycznia i lutego w Miechowie lub Sandomierzu.

Uczestniczący w spotkaniu poseł Ryszard Chodynicki, były Prezydent Włocławka, został zobowiązany przez członków zarządu do prezentowania spraw Stowarzyszenia na forum Sejmu.

- W ten sposób będziemy mogli przedstawiać swoje problemy i możliwości działania w parlamencie - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Kanclerz Kapituły.

więcej

Kapituła w Łęczycy

29 grudnia 2003 roku o godzinie 11.00 na Zamku Królewskim w Łęczycy odbędzie się spotkanie przedstawicieli miast wchodzących w skład Kapituły Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce. Organizatorem spotkania jest Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który w Kapitule pełni funkcję Kanclerza.

Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce została utworzona w 1996 roku, a jej głównym celem jest współpraca miast , które swoim rodowodem sięgają XII wieku.

Kapituła realizuje swoje cele i zadania poprzez upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast, współpracę w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii. ochrony środowiska, sportu.

Miasta zrzeszone w Kapitule przygotowują i realizują wspólne inicjatywy o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, wydają czasopisma i foldery promujące te miejscowości, a także roztaczają opiekę nad dobrami kulturalnymi. W 2000 roku Kapituła wydała album "Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce", w którym zawarto opisy każdego miasta bogato ilustrowane rycinami i fotografiami.

29 grudnia 2003 roku do Łęczycy przyjadą przedstawiciele następujących miast: Warszawy, Wschowej, Włocławka, Inowrocławia, Miechowa, Trzemeszna, Chełmży, Sieradza i Sandomierza.

więcej

Miejskie służby gotowe do świąt

W Urzędzie Miasta Łęczyca odbyła się narada zwołana przez Krzysztofa Lipińskiego, Burmistrza Miasta z przedstawicielami służb miejskich.

Przedstawiciele PEC, PGKiM, Straży Miejskiej i MOPS poinformowali o swoich działaniach w okresie świąt Bożego Narodzenia. Z przekazanych informacji wynika, że nie będzie problemów z ogrzewaniem budynków, wywozem śmieci, zapewnieniem odśnieżania w przypadku opadów, oraz pomocy dla osób bezdomnych.

W przypadkach awarii bądź innego rodzaju zagrożeń uruchomione zostały telefony pod którymi będą dyżurować przedstawiciele służb odpowiedzialnych za stan miasta.

więcej

Mniejsze opłaty za przedszkola

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami, Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, zaproponował w przyszłorocznym budżecie obniżenie opłat za korzystanie z miejskich przedszkoli.

Planowane jest zmniejszenie opłat za posiłki lub opłaty czesnego. Radni zostaną zapoznani z projektem Burmistrza na najbliższej sesji, która odbędzie się 29 grudnia 2003 roku.

- W budżecie są zaplanowane środki na zmniejszenie opłat za przedszkola. Mam nadzieję że radni podejmą pozytywną decyzję w tej sprawie i już od 1 stycznia 2004 roku będą obowiązywały nowe stawki za korzystanie z przedszkoli. Będę nadal dążył zgodnie z moimi obietnicami, aby w jak najszybszym czasie doprowadzić do całkowicie bezpłatnego korzystania z przedszkoli przez łęczyckie rodziny - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

500 zł za urodzenie dziecka

Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy postanowił, że od 1 stycznia 2004 roku każda łęczycanka, która urodzi dziecko otrzyma od miasta 500 zł. Warunkiem jest, aby przynajmniej jedno z rodziców było na stałe zameldowane w mieście.

- Od kilku lat zmniejsza się liczba mieszkańców naszego miasta. 500 zł jest gestem i zachętą dla rodzin, które planują liczniejsze potomstwo - stwierdza Krzysztof Lipiński.

więcej

Konkurs na dyrektora Gimnazjum

Konkurs na stanowisko dyrektora łęczyckiego Gimnazjum, który odbył się 16.12.2003 r., nie został rozstrzygnięty. Członkowie komisji konkursowej głosowali w stosunku 6:6 na poszczególnych kandydatów.

Kandydatami byli Ryszard Ziarkowski i Agnieszka Rosiak, którzy spełnili wszystkie wymagania konkursowe.

Komisja konkursowa liczyła 12 osób, a w jej skład wchodzili przedstawiciele kuratorium oświaty, organu prowadzącego, czyli Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i dwóch związków zawodowych nauczycieli.

Konkurs nie został rozstrzygnięty, więc Burmistrz Łęczycy ma obowiązek do 1.01.2004 roku powołać na to stanowisko osobę spełniającą wszystkie wymagania dotyczące pełnienia funkcji dyrektora placówki oświatowej.

więcej

Łęczyckie przedszkolaki dekorowały choinkę na Starówce

Kilka lat temu, za swojej pierwszej kadencji, obecny Burmistrz Łęczycy Krzysztof Lipiński, zaproponował, aby tuż przed świętami Bożego Narodzenia na łęczyckiej Starówce stanęła ogromna choinka. Dekorować choinkę mieli zawsze najmłodsi obywatele królewskiego miasta.

Zwyczaj przetrwał, i dziś znów na Rynku Starego Miasta pojawiło się zielone drzewko. Nie zabrakło dekoratorów, którymi były dzieci ze wszystkich łęczyckich przedszkoli. Dzieci przygotowały wspaniałe dekoracje, które zawisły na kilkumetrowym, zielonym drzewku.

Był również św. Mikołaj, który przy muzyce płynącej z magnetofonu, częstował maluchy cukierkami.

- Mam nadzieję, że udekorowane przez przedszkolaki drzewko będzie symbolem nadchodzących świąt Bożego Narodzenia - stwierdzał Krzysztof Lipiński, Burmistrz Miasta. który podobnie jak św. Mikołaj częstował dzieci cukierkami i składał im i ich opiekunom świąteczne życzenia.

więcej

Łęczyca w Powiatowym Stowarzyszeniu

Łęczyccy radni zdecydowali, że miasto Łęczyca przystąpi do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.

Przedstawicielami Łęczycy w Stowarzyszeniu będą: Krzysztof Lipiński, Burmistrz Łęczycy, który będzie posiadał czynne i bierne prawo wyborcze, oraz Krzysztof Urbański, Przewodniczący Rady Miasta i Ryszard Łuczak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, którzy będą mieli tylko bierne prawo wyborcze.

więcej

Łęczyca przedostatnia w rankingu

W "Dzienniku Łódzkim" ukazał się ranking "Ligi miast" za 2002 rok, a więc rok, w którym władze w mieście sprawował burmistrz Józef Konieczny. Miasto wypadło fatalnie, zajmując w klasyfikacji przedostatnie miejsce. Za Łęczycą uplasowała się tylko Zduńska Wola.

Członkowie kapituły, w której znaleźli się Elżbieta Bednarska - dyrektor Urzędu Statystycznego w Łodzi, prof. Tadeusz Markowski - dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Ryszard Paweł Krawczyk - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej, Julian Beck, redaktor naczelny "DŁ" i Adam Socha - sekretarz kapituły byli osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie rankingu. Ranking opracowano na podstawie wyliczeń Urzędu Statystycznego w Łodzi.

więcej

Skorzystaj z oferty

NIE MASZ PRACY!
MĘCZY CIĘ BEZROBOCIE?
CHCESZ BYĆ SWOIM WŁASNYM SZEFEM?

Jeśli masz już gotowy pomysł na realizację swoich zamierzeń. Nie czekaj.
Jesteśmy od tego, by ci pomóc.
Krok po kroku wskażemy ci drogę.

Punkt konsultacyjno doradczy w Łęczycy znajdujący się w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy przy pl. T. Kościuszki 1 świadczy bezpłatne usługi doradcze w zakresie:
1. Procedur związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej (NIP, REGON, formy opodatkowania).
2. Ubiegania się o preferencyjne pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Pomocy w przygotowaniu pełnej dokumentacji kredytowej włącznie z biznes planem.

W twoim interesie jest skorzystanie z naszej pomocy!
Nie przegap tej szansy!

Punkt Konsultacyjno - Doradczy
Fundacji Rozwoju Gminy Zelów

w Łęczycy, pl. T. Kościuszki 1 (budynek Starostwa Powiatowego), pok. 8.
Tel: 388 - 88 - 42
Czynny: pon, wt, czw, pt 8.00 - 14.00, śr 9.30 - 15.30.
e - mail: pkd leczyca@poczta.onet.pl

więcej

Nowe okna w "trójce"

W Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy rozpoczęła się wymiana okien. Wymienionych zostanie 37 okien, a remont wykonywany jest przez jedną z firm z Pabianic.

Okna zostaną wymienione w sali gimnastycznej i w trzech pracowniach.

więcej

Odczyt Tomasza Stolarczyka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej i Oddział Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy zapraszają na odczyt dr. Tomasza Stolarczyka. Odczyt zatytułowany jest "Dole i niedole księcia Świdrygiełły brata Jagiełłowego".

Odczyt odbędzie się 11.12.2003 r. o godz. 17 w siedzibie Towarzystw przy ulicy Poznańskiej 6.

więcej

Burmistrz Łęczycy wyjaśnia - Jaki konflikt, jakie pojednanie?

Znów na łamy jednej z regionalnych gazet powróciła sprawa łęczyckiego Przedszkola nr 4. Sprawa, która już dawno nie istnieje, jednak nie dla wszystkich. Ci, którzy szukają sensacji i taniego poklasku znów próbują podjudzać i wprowadzać zamieszanie.

Autor artykułu o pseudonimie TOM pisze o jakimś pojednaniu, które miało nastąpić w przedszkolu, że pojednywać się miały władze Łęczycy z pracownikami przedszkola. Cytuje radną Danutę Domińczak, która bardzo chętnie odwiedza przedszkole, stając się obrończynią "wdów i sierot", jak to się popularnie określa ale jakoś nie ma czasu dotrzeć na sesję Rady Miasta, gdzie zapadają ważne decyzje, która to radna stwierdza, że władze miejskie zlekceważyły pracowników przedszkola. Rozczarowana jest także dyrektorka przedszkola Teresa Kawczyńska. Ludzie czytają te brednie i myślą sobie, czy rzeczywiście tak jest naprawdę? Autor artykułu nie przedstawia opinii Burmistrza Miasta, bo i po co? Przecież wszystko zostało powiedziane i przedstawione, w taki sposób, aby zdyskredytować władze miejskie. Otóż tak nie jest.

więcej

Łęczyccy krwiodawcy uhonorowani przez wojewodę

Z okazji 45-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK najbardziej zasłużeni krwiodawcy z województwa łódzkiego otrzymali z rąk wojewody Krzysztofa Makowskiego odznaczenia państwowe.

Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazło się trzech krwiodawców z Łęczycy.

Paweł Makarowski i Janusz Czarnecki uhonorowani zostali Złotym Krzyżem Zasługi, a Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał Józef Miśkiewicz.

więcej

wszystkich aktualności: 14