Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 r.Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 23 kwietnia 2012 r.
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

Informujemy, iż Urząd Miejski w Łęczycy w dniu 30 kwietnia 2012r. (poniedziałek) będzie nieczynny w zamian za pracę w dniu 21 kwietnia 2012r. (sobota).
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 29 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 26.04.2012r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 26.04.2012r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego

Łódzka Wojewódzka Komenda OHP oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Łęczycy zapraszają w dniu 19 kwietnia 2012r. w godz. 10.00-14.00 na Targi Pracy i Rozwoju Zawodowego. Miejsce Targów: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 1.
więcej

Słów kilka o łęczyckim szpitalu…

W tygodniku Wspólnota – Pismo Samorządu terytorialnego nr 13/1071 z dnia 31 marca 2012 ukazał się artykuł Katarzyny Bartman  „Zakładnicy prywatyzacji” ukazujący kolejne spojrzenie na sytuację związaną z łęczyckim szpitalem.
więcej

Komunikat dla rolników


Szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania 2012


Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że zostało wysłane zgłoszenie do Wojewody Łódzkiego o stratach w uprawach rolnych na terenie Gminy Miasto Łęczyca, w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania upraw. Zgłoszenia strat należy składać do Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 14 kwietnia 2012r. Druki zgłoszeń dostępne są w pokoju 45 II piętro.
więcej

Informacja dla posiadaczy psów

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XVII/125/07 z dnia 29 listopada 2007 dotyczącej określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów , zwolnień oraz zasady ustalenia, poboru i terminy płatności opłaty od posiadanych psów przypominamy, że opłatę w kwocie 50 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego lub osobiście w kasie w terminie do dnia 31 maja 2012.
więcej

2 kwietnia - Światowy Dzień Autyzmu

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju pojawiającym się przed 36 miesiącem życia dziecka. Spowodowany jest uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje na bazie pewnych predyspozycji genetycznych, na które nakładają się w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub jeszcze późniejszym różne czynniki środowiskowe – takie jak wirusy czy toksyny. Uszkodzenie układu nerwowego u dzieci autystycznych może być trwałe, ale może też występować czasowo, wtedy, gdy jest spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, które rozregulują działanie układu neurohormonalnego. Praca zmysłów dziecka autystycznego (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku i równowagi) jest zaburzona.


Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Łęczycy dziś ŚWIECI SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU.  Zachęcamy również Państwa do akcentowania na niebiesko tego, co uznają Państwo za ciekawe i zwracające uwagę. Każdy, nawet najmniejszy gest będzie miał dziś znaczenie.

więcej

wszystkich aktualności: 9