Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 164/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert wsparcia lub powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Miasto Łęczyca poprzez organizacje pozarządowe z zakresu promocji miasta Łęczyca poprzez upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki Burmistrz Miasta Łęczycy Zarządzeniem nr 191/2008 z dnia 21 kwietnia 2008 roku unieważnił konkurs bez podania przyczyn.

więcej

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łęczycy. Przetarg odbędzie się 15 maja 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ - w godzinach: 9.00 – 11.00

więcej

Kalendarz Turniejów MMKT Łęczyca

Kalendarz letnich turniejów tenisowych organizowanych przez Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy Łęczyca

więcej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Na podstawie §8 Uchwały Nr XXII/173/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu sportu kwalifikowanego w 2008 r. otrzymują n/w kluby sportowe:

więcej

Ogłoszenie

Drodzy mieszkańcy Łęczycy w związku ze zmianą wyglądu strony, nie będzie ona przez pewien czas funkcjonowała w pełni. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej

wszystkich aktualności: 5